Marjut myönsi minulle tällaisen:

 

Kiitos!

Säännöt:

1. You have to nominate 5 blogs Which havent has this avard before.
Sinun tulee jakaa tämä tunnustus 5:lle blogille, jolla sitä ei vielä ole.

2. Each of the blogs must have a purpose!
Jokaisella blogilla tulee olla tarkoitus.

3. The nominated blogs must make a link back to this page!
Tunnustuksen saaneiden blogien tulee linkittää takaisin tälle sivulle.


4. The logo from the avard must be put on their blog and it must link
back to this block.
Tunnustuksen logon täytyy näkyä blogissa ja logosta on oltava linkki
tähän blogiin
.

Itse haluan antaa tämän eteenpäin seuraaville blogeille:

Sikinsokin sekaisin

Intsun Blogi

Möhönasu

Rasan tikkuus

Heinin tekeleet